Možnosti využití průmyslových hal

Každý sektor klade na moderní haly odlišné požadavky. Liší se ve velikostech, tvarech i druhu a účelu využití. Spojuje je však ocel, z níž jsou vyrobeny, stejně jako perfektní konstrukční a izolační vlastnosti. Podívejte se s námi, jaké využití nacházejí průmyslové haly nejčastěji. 

Výrobní haly

Výrobu a montáž výrobních hal poptávají především stavební, strojírenské, nábytkářské, potravinářské či automobilové společnosti. Výrobní prostory jsou velmi specifické a značně se liší od dalších možných využití průmyslových hal. Odlišují se například v požadavcích na velikost prostoru a nosnost podlahy. Při jejich výstavbě se proto nesmí opomenout, že kromě výrobních technologií, které jsou náročné nejen na prostor, ale i na výšku, budou vybaveny skladovacími zařízeními a prostory pro již hotové produkty, stejně tak kancelářemi a zázemím pro zaměstnance. Výrobní haly kladou také jiné nároky na osvětlení. Výška světla by se měla pohybovat mezi 4,5 až 6 metry, což se liší například od logistických center. Jejich nedílnou součástí musí být také dostatečná izolace. Oproti jiným typům průmyslových hal je potřeba počítat i s příslušenstvím, jako je vytápění či klimatizace. Trendy ve výrobních halách se od 90. let minulého století, kdy neoficiálně začala éra výstavby moderních průmyslových objektů, rychle mění a vyvíjejí, a je proto nezbytné s nimi udržet krok.  

Skladové haly

Skladové haly patří společně s výrobními k nejžádanějším stavbám českých i zahraničních investorů. Jejich velikost a dispozice se liší v závislosti na účelu využití. Mohou být izolované nebo neizolované, opět v závislosti na požadavku klienta. Mnozí investoři kladou důraz také na absenci jakýchkoliv překážek uvnitř haly, aby manipulace se zařízeními a produkty probíhala hladce bez omezení.   Tyto prostory lze využít pro bezpečné skladování produktů, strojů i vybavení mnoha druhů. Možným typem skladovací haly je například logistické a expediční centrum, skladovací prostory pro strojní zařízení a zemědělské produkty, jako je seno nebo hnůj, plodiny jako obiloviny či krmivo,. Skladové haly také velmi často navazují na administrativní a výrobní haly a jsou víceúčelové.  

Logistické haly

Právě logistika je jedním z častých, zato náročnějších využití průmyslových hal. Od ostatních typů skladových hal se však liší nezbytností specifických „doplňků”. Protože ve většině logistických center probíhá řada manipulačních i přepravních procesů najednou a bývají průsečíkem setkání mnoha dopravních prostředků v krátkém čase, je nezbytné jim přizpůsobit prostorové možnosti uvnitř haly i v jejich bezprostředním prostranství. Předpokládá se také, že v hale se uskutečňuje lokální přeprava zboží, manipulace s materiálem, balení, skladování a zákaznický servis. Klíčovou součástí logistických hal však zůstávají skladovací plochy, které zahrnují běžná skladiště zboží, velká skladiště pro logistickou činnost, skladiště s překládkovou kolejí, nakládací rampou, klimatizovaná či chladicí skladiště a další specifické, zpravidla venkovní prostory pro expedici.